Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Prvega julija 2022 je na Brdu pri Kranju potekala 4. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju z naslovom Jeziki kot steber družbe in posameznika. Na konferenci sta v okviru sekcijskih predavanj in predstavitev predagoške prakse s področja spodbujanja sporazumevalne zmožnosti in zgodnje pismenosti v vrtcu nastopili Katja Podobnik in Mojca Gorjan s predstavitvijo primera iz prakse. Predstavili sta načine spodbujanja govora v prvem starostnem obdobju in vključevanje otrok iz priseljenih družin, kot poteka v našem vrtcu. Njuna predstavitev je bila deležna velikega zanimanja in pozitivnih odzivov udeležencev delavnice.

Martina Kenda, ravnateljica

16569385706351656938570635