»Če človek spozna samo to,
da ima pravico do ljubezni,
četudi ni idealen in v vsem najboljši,
da ima pravico do nepopolnosti in da ima pravico do tega,
da je takšen, kot je,
potem lahko postane takšen, kot bi rad bil,
in lahko ima vse tisto, kar bi rad imel.«
– Eksena –

Skupina Metuljček se je letos vključila v nepridobitni projekt za vrtce, osnovne in srednje šole z naslovom Mednarodni dan strpnosti. Častni pokrovitelj projekta je varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Ob mednarodnem dnevu strpnosti (16.november) smo se pogovarjali in ustvarjali na temo strpnosti in nestrpnosti. Na delavnici smo se z otroki najprej pogovorili o strpnosti in nestrpnosti (obrekovanju) ter upravičeni nestrpnosti, zatem pa so otroci ustvarjali likovne izdelke na to temo, ki smo jih v našem vrtcu ob koncu delavnice razstavili.

Projekt sledi načelom Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (npr. sprejemanje in razumevanje različnosti; spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi; vzgajanje za medsebojno strpnost, solidarnost za miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi), Učnemu načrtu za srednje šole (npr. pri predmetih slovenščina, sociologija, filozofija, zgodovina itd.) ter Agendi OZN 2030 (npr. zavezanost k spodbujanju strpnosti in medsebojnega spoštovanja).

Projekt podpira uresničevanje Ustave Republike Slovenije (človekove pravice in temeljne svoboščine) ter uresničevanje človekovih in otrokovih pravic, kot so opredeljene v Splošni deklaraciji človekovih pravic, Deklaraciji o otrokovih pravicah, Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Konvenciji o otrokovih pravicah.

Namen projekta je poglobiti védenje o pomenu strpnosti in izpostaviti problematiko pasti upravičene nestrpnosti. Namen našega projekta je tudi, da skozi uresničevanje vseh ciljev spodbujamo prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje med otroki.

Ko so otroci zaključili ustvarjanje, smo skupaj z njimi razstavili likovne izdelke. Razstavo smo si skupaj ogledali in vsak otrok je predstavil svoj likovni izdelek. Na koncu smo se usedli v krog strpnosti in prijateljstva. Pogovorili smo se o tem, kaj so otroci novega spoznali. Nato smo skupaj zapeli pesmico Gradim prijateljstvo. Ogledali smo si posnetek  Vile Eksene Dinozaver Tiko (iz glasbeno-lutkovne atrakcije Dinozaver Tiko in veliki zob: https://www.youtube.com/watch?v=sPSonKsb7_E) in zraven tudi pripevali.

Vabimo vas na razstavo naših izdelkov.

vzgojiteljice: Katja Maglica, Sabina Leban in Nina Fon

20191112 094511

20191115 10215320191115 10215320191115 10215320191115 102153