Volarje 54, 5220 Tolmin
tel. 05/388 15 36

Poslovni čas: od ponedeljak do petka (razen šolskih počitnic, v skladu s priporočili ustanovitelja) od 6.30 -16.00
Oddelek: 1 kombinirani oddelek, 1 heterogeni oddelek II. starostnega obdobja

Vrtec ima: večjo igralnico, več kabinetov, opremljeno kuhinjo in igrišče.