Svet staršev se v vrtcu oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.

Predstavniki Sveta staršev za šolsko leto 2020/21

z.š.

Ime skupine, podatki o predstavniku Sveta staršev

 1

POLŽEK: Mojca Gorjan
Tanja Močnik

 2

SRNICA:  Martina Lenarčič Lipušček
Nejc Rutar 


 3

RAČKA: Majda Rutar
Jasmina Klinkon Kogoj

 4

MUCEK:

 5

ZAJČEK: Maja Lipičar
Tina Zgaga

 6

PETELINČEK: Dolores Jurman
Aleš Tomažič

 7

JEŽEK: Nadja Kanalec
Melita Sluban

 

SONČEK: /

 9

MIŠKA: Metka Flajs
Dušanka Černalogar

 10

MEDVEDEK: /

 11

PIKAPOLONICA: Martina Fon
Manca Hvala Salihu

 12

ZMAJČKI, VOLČE: Nada Bellomo
Ines Štokelj Rejc

 13

ŠKRATI, VOLČE: Metka Kovačič
Melita Kavčič

 14

ŽABICA, VOLARJE: Bernarda Likar
Kristina Valentić

 15

METULJČEK: Katja Maglica
Jure Torkar

 16

ČEBELICE: Mirijam Vastič
Matevž Ivančič


17 

SOVICE: Tina Leban
Barbara Kavčič

Predsednik Sveta staršev je: Jure Torkar
Namestnica predsednika  Sveta staršev je: Tanja Močnik