Svet staršev se v vrtcu oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.

Predstavniki Sveta staršev za šolsko leto 2019/20

z.š.

Ime skupine, podatki o predstavniku Sveta staršev

 1

POLŽEK: Mojca Gorjan
Tina Zgaga

 2

SRNICA:  Majda Rutar
Maja Kravanja

 3

RAČKA: Metka Flajs
Dušanka Černalogar

 4

MUCEK:
/

 5

ZAJČEK: Maja Lipičar
Boštjan Jeklin

 6

PETELINČEK: Meta Melink
Jure Torkar

 7

JEŽEK: Nadja Kanalec
Matevž Ivančič

 

SONČEK: /

 9

MIŠKA: Martina Lenarčič Lipušček
Katarina Makuc

 10

MEDVEDEK: /

 11

PIKAPOLONICA: Bernarda Likar
Vida Omejc Tividar
namestnica: Anka Benedetič

 12

ZMAJČKI, VOLČE: Nada Bellomo
Ines Štokelj Rejc

 13

ŠKRATI, VOLČE: Metka Kovačič
Mateja Carli

 14

ŽABICA, VOLARJE: Mateja Jug Prezelj
Blanka Rejc

 15

METULJČEK: Katja Maglica/Sabina Leban
Simon Kutin

 16

ČEBELICE: Dolores Jurman
Vesna Krapež
namestnica: Meta Prezelj Manfreda

17 

SOVICE: Mirijam Vastič
Nina Rejc

Predsednica Sveta staršev je: Vesna Krapež
Namestnik predsednice  Sveta staršev je: Jure Torkar