Šteje 11 članov: 3. člani predstavnikov ustanovitelja, 3. člani predstavnikov sveta staršev in 5 članov predstavnikov kolektiva. Naloge sveta zavoda so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja in v Poslovniku o delu Sveta zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin.

predstavnik ustanovitelja Lucija Gabršček                            
2 predstavnik ustanovitelja Meta Gregorčič Rutar
3 predstavnik ustanovitelja Vera Kanalec
4 predstavnik sveta staršev Jure Torkar
5 predstavnik sveta staršev Mateja Carli
6 predstavnik sveta staršev Simon Kutin
7 predstavnik delavcev Maja Lipičar
8 predstavnik delavcev Nadja Blažej
9 predstavnik delavcev Martina Fon
10 predstavnik delavcev Sandi Švab
11 predstavnik delavcev Nataša Konec

Predsednica Sveta zavoda je: Maja Lipičar
Namestnica predsednice Sveta zavoda je: Lucija Gabršček