Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Vrtec se odpira ob 5.30 in zapira ob 16.30. Jutranje in popoldansko varstvo je v igralnici Račka ob tretjem vhodu.

Tedensko spremljajte obvestila na vhodnih vratih vrtca Tolmin.

Razpored otrok v času od 25.7 – 29.7

 

SKUPINA

ODDELEK JE ODPRT OD

1

SRNICA

Otroci iz skupine SRNICA

od 7.30 do 15.00

2

RAČKA

Otroci iz skupine RAČKA

od 5.30 do 16.30

3

ZAJČEK

Otroci iz skupin ŠKRATI, SOVICA IN ŽABICE

od 7.45 do 15.15

4

POLŽEK

Otroci iz skupin ZAJČEK, MEDVEDEK IN POLŽEK

od 7.45 do 15.15

5

JEŽEK

Otroci iz skupin PETELINČEK, MIŠKA IN PIKAPOLONICA

 od 6.45 do 15.25

6

PETELINČEK

Otroci iz skupin ZMAJČEK,  JEŽEK, METULJČEK IN ČEBELICA

od 7.45 do 15.15

Od 5.30 do 6.45 so vsi otroci v Rački. Otroci, ki bodo v igralnicah: Ježek in Petelinček so od 6.45 dalje v Ježku. Od 7.30 dalje so otroci, ki bodo v Srnici in Polžku v igralnici Srnica. Morebitne odsotnosti otrok sporočajte preko sms na telefonsko številko: 051 665 511  (ime in priimek otroka, skupina, ki jo je obiskoval v tem šolskem letu, čas odsotnosti), v kolikor ima otrok dieto pa odsotnost sporočite do 7.15 še v kuhinjo (031 685 393/ 05 3890 794)

V PRIMERU SPREMEMBE SKUPIN BODO OBVESTILA NA VRATIH.

Uprava vrtca Tolmin

V času poletnih počitnic bodo vsi otroci razporejeni v centralni vrtec v Tolminu. Vrtec se odpira ob 5.30 in zapira ob 16.30. Jutranje in popoldansko varstvo je v igralnici Mucek ali Račka ob tretjem vhodu. Starši otrok iz zunanjih enot poskrbite, da prinesete otrokova rezervna oblačila, copate in plenice v kolikor jih otrok potrebuje.

Morebitne odsotnosti otrok sporočajte preko sms na telefonsko številko: 051 665 511 (ime in priimek otroka, skupina, ki jo je obiskoval v tem šolskem letu, čas odsotnosti)

Tedensko spremljajte obvestila na vhodnih vratih vrtca Tolmin.

PETEK, 1.7.2022

 

SKUPINA

ODDELEK JE ODPRT 

1

SRNICA

Otroci iz SRNICE

od 7.15 do 15.00

2

MUCEK

Otroci iz RAČKE

od 5.30 do 16.30

3

ZAJČEK

Otroci iz skupine ZAJČEK  in  ŠKRATI

od 7.45 do 15.15

4

MIŠKA

Otroci iz skupine SOVICE, ŽABICE IN ZMAJČKI

od 6.45 do 15.30

5

MEDVEDEK

Otroci iz skupine MEDVEDEK IN POLŽEK

 

od 7.45 do 15.15

6

PIKAPOLONICA

Otroci iz skupine MIŠKA in PIKAPOLONICA

od 7.45 do 15.15

7

JEŽEK

Otroci iz skupine PETELINČEK in JEŽEK 

 od 7.30 do 15.15

8

PETELINČEK

Otroci iz skupine METULJČKI in ČEBELICE

od 7.00 do 15.25

Razpored otrok v času 4.7 – 8.7

 

SKUPINA

ODDELEK JE ODPRT 

1

SRNICA

Otroci iz SRNICE

od 7.30 do 15.00

2

RAČKA

Otroci iz RAČKE

od 5.30 do 16.30

3

ZAJČEK

Otroci iz skupine ZAJČEK  in  ŠKRATI

od 7.45 do 15.15

4

MIŠKA

Otroci iz skupine SOVICE, ŽABICE IN ZMAJČKI

od 6.45 do 15.30

5

MEDVEDEK

Otroci iz skupine MEDVEDEK IN POLŽEK

 

od 7.45 do 15.15

6

PIKAPOLONICA

Otroci iz skupine MIŠKA in PIKAPOLONICA

od 7.45 do 15.15

7

JEŽEK

Otroci iz skupine PETELINČEK in JEŽEK 

 od 7.30 do 15.15

8

PETELINČEK

Otroci iz skupine METULJČKI in ČEBELICE

od 7.00 do 15.25

Od 5.30 do 6.45 so vsi otroci v Mucku ali Rački. Otroci, ki bodo v igralnicah: Miška, Medvedek, Pikapolonica, Ježek in Petelinček so od 6.45 dalje v Miški. Od 7.00 dalje so otroci, ki bodo v Petelinčku in Ježku v igralnici Petelinček. 

 

Malo po 11.30 so se nam že javili naši "dopustniki" z Debelega rtiča. Varno so prispeli v letovišče in že komaj čakajo, da se poženejo v morske valove. Spremljajte našo spletno stran, kjer bodo dnevno objavljali svoja doživetja v rubriki Dogodki.

Martina Kenda, ravnateljica

V skladu s 4. členom Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 106/21 in 110/21 – popr.) smo vas dolžni seznaniti o omejitvah in dolžnostih v zvezi z morebitnim dajanjem daril našim zaposlenim, ki bi jih zaposleni prejeli v zvezi z opravljanjem svojega dela. Kot darilo se štejejo stvari, pravice in storitve, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti.

Navedeni pravilnik določa, da katerikoli javni uslužbenec, med katere sodijo tudi zaposleni v VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, v nobenem primeru ne sme sprejeti darila:

  • če bi izročitev ali sprejem takega darila pomenila kaznivo dejanje;
  • če je to prepovedano po zakonu ali po predpisih izdanih na podlagi zakona;
  • če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni boni in drage kovine, razen kadar je prevladujoč namen darila njegova spominska, zgodovinska ali podobna simbolna vrednost (npr. medalje, spominski in zbirateljski kovanci, ki jih izda centralna banka ali druga institucija, ki opravlja podobno vlogo kot centralna banka);
  • če bi sprejem darila vplival ali ustvaril videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje dela zaposlenega.

Dopustna so zgolj priložnostna darila manjše vrednosti, ki so darila, ki se jih tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostnih, zaključkih izobraževanja, usposabljanja, ob praznikih, ipd.), njihova vrednost pa ne sme presegati vrednosti 100,00 EUR, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila. Tudi v teh primerih kot darilo ne sme biti izročen denar, darilni bon ali drage kovine.

Najlepša hvala za razumevanje,

Martina Kenda, ravnateljica

V torek, 24 maja 2022 vas ob 17.00 vabimo na krajše srečanje v telovadnico vrtcaTolmin, kjer vam bomo predstavili kako poteka dan v vrtcu in informacije o skrbi za zdravje in prehrano v vrtcu Tolmin.

Vljudno vabljeni!

Katja Podobnik, svetovalna delavka in

Nevenka Iaria, organizator ZHR (zdravstveno hihienskega režima) in organizator prehrane

 

V četrtek, 12. maja 2022, ob 18. uri vas vabimo na predavanje na daljavo za starše na temo slušne pozornosti in razvoja govora.

Predavanju se pridružite na povezavi:

https://arnes-si.zoom.us/j/92040532725?pwd=MFhDWUp1UUhLakFxUHhkSXFEelArQT09

Več informacij o vsebini predavanja:

»Ali me slišiš?«

je pogosto vprašanje, ki si ga postavljate starši, vzgojitelji in učitelji v stiku z otrokom. Nekoč je bilo samo po sebi umevno, da smo poslušali in slišali. Danes pa otroci ne slišijo navodil, razlage, pomembnih besed staršev, kljub temu, da imajo dober sluh. Imajo pa slabo slušno pozornost.

Slušna pozornost otroka je zelo pomembna tako za razvoj govora, kot za njegovo funkcioniranje nasploh. Otrok, ki ima slušno pozornost dobro razvito, bolje razvije govor, se lažje opismeni, lažje sledi navodilom in lahko dosega boljši učni uspeh.

Na predavanju skozi praktične primere prikažemo, kako lahko razvijamo slušno pozornost, na kaj moramo biti pozorni, kako otroka naučimo dobro poslušati skozi vsakdanje aktivnosti.

Predavanje bo podkrepljeno s primeri iz prakse in se bo prepletalo z vzgojno tematiko.

Predavateljica: Simona Levc, soavtorica knjige Varuh otrokovih dolžnosti in avtorica knjige: Liba laca lak- kako pomagamo otroku do boljšega govora.

 

Martina Kenda, ravnateljica

Z marcem je začel v vrtcu v Tolminu v igralnici Polžek delovati razvojni oddelek. Razvojni oddelek vrtca izvaja prilagojeni program predšolske vzgoje, namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki zaradi primanjkljajev, ovir oz. motenj, kljub prilagojenemu izvajanju predšolskega programa ne bi zmogli, oz. so tako starši kot člani multidisciplinarnega tima prepričani, da bodo lažje razvili svoja močna področja in sposobnosti do največje možne mere v programu, ki je zanje prilagojen glede didaktičnih pristopov, ciljev in vsebin, kot tudi glede normativov in kadrovskih pogojev. Vzgojiteljica v razvojnem oddelku je specialna pedagoginja Tina Zgaga, vzgojiteljica prešolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice pa Anika Kuščar. V delo oddelka se vključujejo tudi zunanji strokovnjaki s področij, ki jih otroci potrebujejo.

Da je razvojni oddelek lahko začel delovati, je bilo treba ustrezno urediti prostore vrtca, spremeniti odlok o ustanovitvi vrtca in vrtec vpisati v razvid izvajalcev pri pristojnem ministrstvu. V sredo, 2. marca, sta oddelek s simboličnim prerezom traku odprla ravnateljica vrtca Martina Kenda in župan Občine Tolmin Uroš Brežan.

Z odprtjem razvojnega oddelka v tolminskem vrtcu bomo veliko pripomogli k boljši zgodnji obravnavi otrok z najtežjimi razvojnimi primanjkljaji na Tolminskem pa tudi širše.

Martina Kenda, ravnateljica

DSC00868 Large

Žal smo se znašli v času, ko je vojna spet blizu nas. V naših srcih se je prebudilo globoko sočutje do trpečih v nesmiselni vojni, ki nedolžnim vzame vse, kar imajo in jim je drago. Po svojih močeh bomo dodali kamenček v mozaik pomoči z upanjem, da orožje čim prej utihne in da se prebivalci Ukrajine lahko varno vrnejo domov.

V sodelovanju z Občino Tolmin, Območnim združenjem Rdečega križa Tolmin in Tolminsko območno Karitas  bomo tudi v vrtcu pristopili k zbiranju higienskih pripomočkov za osebno higieno za pomoč prebivalcem Ukrajine. Na ta način želimo otrokom pokazati, da je prostovoljstvo in dobrodelnost pot k upanju v boljši svet.

Pomoč bomo zbirali v za to namenjenih škatlah v hodniku vrtca, kamor lahko skupaj z otrokom odložite vaš prispevek, mi pa ga bomo poskrbeli, da krene na pot k pomoči potrebnim ljudem. Zbiramo vse, kar je namenjeno osebni higieni: mila, šampone, zobne ščetke, zobne paste, pripomočke za britje, damske vložke, plenice, vlažilne robčke, toaletni papir, toaletne robčke ipd. Vsak prispevek je dobrodošel, saj iz majhnega zraste veliko.

Hvala vam za sodelovanje v naši akciji.

 

Kolektiv Vrtca Tolmin

Na podlagi Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19 (Ur.l.RS, št. 21/22) je ukinjena odreditev karantene za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19. Z ukinitvijo ukrepa odrejanje karantene za otroka, ki je bil v visoko tveganem stiku z okuženo osebo ni več podlage za priznanje pravice oprostitve plačila staršev za vrtec za dneve odsotnosti otroka.

 

Martina Kenda, ravnateljica

 

V skladu z 11. členom Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS, št. 22/22) vas obveščamo, da je za vse osebe, ki vstopajo v naš vrtec, obvezna uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljevanju: zaščitna maska).

Zaščitna maska je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Uporaba zaščitne maske je priporočljiva tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

V upanju, da ostanemo zdravi, se vam zahvaljujem za razumevanje in sodelovanje.

 

Martina Kenda, ravnateljica