Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Z marcem je začel v vrtcu v Tolminu v igralnici Polžek delovati razvojni oddelek. Razvojni oddelek vrtca izvaja prilagojeni program predšolske vzgoje, namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki zaradi primanjkljajev, ovir oz. motenj, kljub prilagojenemu izvajanju predšolskega programa ne bi zmogli, oz. so tako starši kot člani multidisciplinarnega tima prepričani, da bodo lažje razvili svoja močna področja in sposobnosti do največje možne mere v programu, ki je zanje prilagojen glede didaktičnih pristopov, ciljev in vsebin, kot tudi glede normativov in kadrovskih pogojev. Vzgojiteljica v razvojnem oddelku je specialna pedagoginja Tina Zgaga, vzgojiteljica prešolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice pa Anika Kuščar. V delo oddelka se vključujejo tudi zunanji strokovnjaki s področij, ki jih otroci potrebujejo.

Da je razvojni oddelek lahko začel delovati, je bilo treba ustrezno urediti prostore vrtca, spremeniti odlok o ustanovitvi vrtca in vrtec vpisati v razvid izvajalcev pri pristojnem ministrstvu. V sredo, 2. marca, sta oddelek s simboličnim prerezom traku odprla ravnateljica vrtca Martina Kenda in župan Občine Tolmin Uroš Brežan.

Z odprtjem razvojnega oddelka v tolminskem vrtcu bomo veliko pripomogli k boljši zgodnji obravnavi otrok z najtežjimi razvojnimi primanjkljaji na Tolminskem pa tudi širše.

Martina Kenda, ravnateljica

DSC00868 Large

DSC00868 LargeDSC00868 Large