Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Obogatitvene dejavnosti

Izvajamo jih v času poslovanja vrtca, integrirano z osnovnim programom ali pa so organizirane le za otroke, ki imajo poseben interes, za otroke drugega starostnega obdobja.

Izvajajo jih strokovne delavke vrtca v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Prispevek staršev je namenjen le za materialne stroške izvedbe, prevoze …

Dejavnosti so:

 • Pevski zborček,
 • Ciciban planinec,
 • Ciciban kuha,
 • Zlati sonček,
 • gledališki abonma: 4 predstave za otroke II. starostnega obdobja in dve zaotroke I. starostnega obdobja. Predstave se odvijajo v centralni stavbi VrtcaTolmin tudi za otroke zunanjih enot.

Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti sodijo med storitveno dejavnost vrtca in ne sodijo v kurikul vrtca, ne glede na to, da so vsebine in cilji skladni s Kurikulom za vrtec.
Namenjene so otrokom, ki imajo na določenem področju večje sposobnosti ali večji interes.
Dejavnosti potekajo od oktobra do aprila v popoldanskem času. Pogoj za izvedbo je zadostno število prijavljenih otrok. Nekatere dejavnosti starši dodatno
plačajo.
Starši, priporočamo vam, da skrbno premislite o vključevanju otrok v dodatne popoldanske dejavnosti, da ne bodo otroci preobremenjeni.

Organiziramo:

 • Cici telovadbo za 3-4 letne otroke
 • Cici telovadbo za 4-6 letne otroke
 • Bivanje v naravi: (gre za združevanje izvedbenega kurikula in storitvene dejavnosti vrtca: v trajanju 9 ur dnevno sodi bivanje v naravi v okvirizvedbenega kurikula, preostali del dneva pa sodi med storitveno dejavnost vrtca).
  - Letovanje na Pacugu -otroci letujejo v naselju ZPM Vič-Ljubljana, vključuje tudi plavalni tečaj.
  - Zimovanje, ki vključuje tudi smučarski tečaj.
  - naravoslovni dnevi na različnih lokacijah v bližini Tolmina (Trenta, Breginj).