V okviru Eko projekta smo v vrtcu Tolmin v letošnjem šolskem letu pričeli z ureditvijo lastnega vrta. Pripravo vrta so prevzeli otroci in vzgojiteljici Nadja Kanalec in Mira Marinovič  iz skupine Račka.

 Z aktivnim sodelovanjem so otroci nadgrajevali svoje znanje in pridobivali nove izkušnje na področju vrtnarjenja in skrbi za rastline.

 V prihodnjih letih bo naš vrt novo učno okolje za vse otroke, ki so vključeni v naš vrtec.

Otrokom iz skupine Račka so pri ureditvi pomagali tudi otroci iz skupine Sonček in Pikapolonica.

 Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki so s svojim delom pripomogli k začetku novega projekta. 

Hvala staršema družine Istenič, ki sta nam pomagala pri postavitvi gredic ter staršem družine Rakušček  Kragelj in Mahmutović, ki so nam podarili sadike.

Otroci iz skupine Račka, vzgojiteljica Nadja Kanalec in pomočnica vzgojiteljice Mira Marinkovič