Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Tudi v letošnjem šolskem letu smo nadaljevali s projektom Urice slovenskega jezika, ki jih obiskujejo otroci priseljencev. Prav zaradi njim tujega jezika, imajo ti otroci največkrat težave pri vključevanju v skupino in okolje, zato smo tukaj vzgojitelji, ki imamo pomembno vlogo pri integraciji otrok v širšo družbeno okolje.

Urice je obiskovalo sedem otrok iz skupin Ježek in Petelinček. Dejavnosti so bile zasnovane tako, da so se vse aktivnosti s področja Kurikuluma med seboj prepletale (jezik, gibanje, matematika, narava, družba in umetnost). Otroci so skozi igro, pripovedovanje, petje in risanje spoznavali nove besede in bogatili besedni zaklad ter se oblikovali na vseh področjih razvoja.

Ker so bili otroci skozi celo šolsko leto pri uricah zelo aktivni, poslušni in ustvarjalni, so si zaslužili pohvalo in odličen sladoled.

Nataša in Jasmina

3

111