PROTOKOL, KI GA JE POTREBNO UPOŠTEVATI OB PRIHODU OTROK V VRTEC IN OB ODHODU

  • Starši oz. spremljevalci otroka vstopajte v vrtec in izstopajte pri naslednjih vhodih (vhodi so številčno označeni):

1 VHOD: Otroci iz skupin Miška, Medvedek in Pikapolonica

2 VHOD: Otroci iz skupin Ježek in Petelinček

3 VHOD: Otroci iz skupin Račka in Zajček

4 VHOD: Otroci iz skupin Polžek in Srnica

IZJEMA SO STARŠI, KI IMAJO OTROKE V RAZLIČNIH SKUPINAH

  • Starši oz. spremljevalci otroka si pred vhodom razkužite roke, obvezna je uporaba zaščitne maske.
  • V garderobi se lahko istočasno nahajajo največ trije starši, oz. spremljevalci otroka. Ob tem upoštevajte medsebojno razdaljo (1,5 – 2 metra). Ostali čakate zunaj.
  • Otroka oddate vzgojiteljici pri vhodu v igralnico in ji izročite IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC. Izjava je obvezna.
  • Zadrževanje staršev oz. spremljevalcev otrok v vrtcu ni dovoljeno. Vrtec zapustite v čim krajšem času.
  • Prinašanje igrač od doma ni dovoljeno.
  • Zaradi zagotavljanja tega, da otrok med skupinami ne mešamo, oziroma je tega čim manj, vas prosimo, da otroke pripeljete ob urah, ki ste jih navedli, prav tako se držite ure odhoda otroka iz vrtca. O morebitnih spremembah, obvestite vzgojiteljico ali pokličite v vrtec. Objavljen je tudi urnik delovanja posameznega oddelka.

 URNIK DELOVANJA SKUPIN V ČASU OD 18. MAJA DO 22. MAJA

Vsi tisti starši, ki otrok, ne boste pripeljali v vrtec v času od 18.5 do 31.5, ste plačila vrtca oproščeni v celoti. 

Zavedamo se odgovornosti za zdravje vaših otrok, zato vas naprošamo, da ste nam v času postopnega odpiranja vrtcev v pomoč z upoštevanjem tako protokola ob prihodu in odhodu, kot tudi vseh zdravstveno higienskih priporočil.

uprava Vrtca Tolmin