V zadnjem tednu se med otroki v vrtcu pojavljajo razna prehladna obolenja, ki sama po sebi niso nič posebnega, vendar moramo v luči preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom v vrtcu striktno upoštevati navodila in priporočila zdravstvene stroke.

V nadaljevanju vam posredujemo navodila pediatrinje ZD Tolmin, za katera prosimo, da jih upoštevate:

»Covid okužba lahko pri otrocih poteka v zelo blagi obliki, tudi brez povišane temperature. Lahko so prisotni samo prehladni znaki, kot je izcedek iz nosu ali draženo žrelo. Zato tak otrok, v izogib nehotenemu prenosu virusa v kolektiv, ne sme v vrtec, dokler se starši ne posvetujejo z otrokovim pediatrom.

Starši naj pri vsakem znaku infekcije zgornjih dihal pri otroku (temperatura, izcedek iz nosu, bolečine v žrelu, kašelj, bruhanje, driska – tudi če je prisoten samo eden od teh znakov) pokličejo osebnega pediatra. Ta se bo na podlagi razgovora s starši odločil o nadaljnjih postopkih.

Trenutno smo v taki fazi epidemije, da aktivno iščemo okužene, da virus čimprej zamejimo. Posledica tega so tudi zgornja navodila.

Navodila se bodo lahko v naslednjih mesecih tudi spremenila, glede na stopnjo obolevnosti v populaciji ali glede na nova spoznanja o prenosu virusa.«

Prosimo vas, da skladno s podpisano izjavo v vrtec vozite samo zdrave otroke, ob znakih kakršne koli okužbe oz. bolezni pa pokličete otrokovega pediatra za nasvet.

Hvala za vaše sodelovanje.

Martina Kenda, ravnateljica