Leto 2020 je močno zaznamoval pojav novega koronavirusa in epidemije COVID-19. Šolsko leto 2020/21 tako začenjamo z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov, ki jih predpisujejo Nacionalni inštitut za varovanje zdravja in pristojna ministrstva. Redno se posvetujemo tudi s pediatrinjami Zdravstvenega doma Tolmin in bomo odgovorno skrbeli, da bo okolje vrtca čim bolj zdravo in varno za otroke, starše in zaposlene. Ključnega pomena je zavedanje, da v vrtec spadajo samo zdravi otroci. Vse aktivnosti načrtujemo kot prejšnja leta, vendar z zavedanjem, da lahko pride ob zaostrovanju zdravstvene situacije do številnih sprememb in celo odpovedi načrtovanih dejavnosti.

V našem vrtcu otroci poglobljeno spoznavajo svet okrog nas, ustvarjajo, se igrajo in navajajo na strpno življenje v skupnosti skozi vodene in proste dejavnosti, ki jih organizirajo strokovni delavci vrtca. Program vrtca skrbi za razvoj otroka na različnih področjih in predstavlja dobro osnovo za vstop v šolo, za vstop v samostojno življenje.

Da bi zastavljene cilje uresničili v največji meri, gradimo dobro sodelovanje s starši. Veselimo se vaših pobud in sodelovanja pri izvedbi programa posameznih skupin. K sodelovanju bomo poleg staršev pritegnili različne organizacije in posameznike in s tem nadaljevali tradicijo dobrega sodelovanja vrtca z okoljem, v katerem deluje. Strokovni delavci vrtca so v načrtovanju aktivnosti za otroke ustvarjalni in prilagodljivi. Vedno so se pripravljeni odzvati na pobude iz okolja in tako obogatiti družbeno življenje na Tolminskem. Otroci s tem pridobivajo edinstvene izkušnje, s katerimi se razvija prihodnja generacija ustvarjalnih ljudi.

V vrtcu vsi zaposleni pristopamo k svojemu delu strokovno, ustvarjalno in zagnano, da bi vaši in naši najmlajši z veseljem hodili v vrtec in se v njem prijetno počutili v družbi otrok in prijaznega strokovnega osebja. Naša želja je, da je vrtec prijeten in varen drugi dom, v katerem se otroci srečujejo, igrajo, učijo in rastejo skupaj z vrstniki in odraslimi.

Vsem otrokom, staršem in zaposlenim v vrtcu želim mirno šolsko leto 2020/21.

Martina Kenda, ravnateljica