Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Pozdravljeni,

s Pedagoškega inštituta so nas zaprosili, če se lahko obrnemo na vas in vas zaprosimo za mnenje o ohranjanju stikov med vrtcem in družino v času zaprtja vrtcev.  K izpolnjevanju vprašalnika vabijo starše, ki imajo vsaj enega predšolskega otroka vpisanega v vrtec in bi njihov otrok, če ne bi bila razglašena epidemija, obiskoval vrtec.

Izpolnjevanje vprašalnika, ki je anonimen, vzame približno 10 minut.

https://www.1ka.si/a/309214

Za sodelovanje se vam tim Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom tudi zahvaljuje.

Katja Podobnik, svetovalna delavka