Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Z januarjem 2022 začenjamo s spremenjeno obliko pogovornih ur za starše. Na pogovornih urah bosta tako prisotna oba strokovna delavca iz skupine, ki jo obiskuje vaš otrok (vzgojiteljica in pomočnica/pomočnik vzgojiteljice). Na ta način boste dobili širšo sliko napredka vašega otroka na različnih področjih, kot tudi več informacij o bivanju in počutju vašega otroka v vrtcu. Če kljub temu želite pogovor "na štiri oči", se lahko o tem dogovorite z vzgojiteljico.

Martina Kenda, ravnateljica