Prekomorskih brigad 1, Tolmin
tel: 05/38 90 790

Poslovni čas: celo leto od ponedeljka do petka, od 5.30 - 16.30
Oddelki: 4 oddelkov I. starostnega obdobja, 4 oddelkov II. starostnega obdobja.

Vrtec ima poleg bivalnih prostorov še večnamenski prostor,  igrišča ter centralno kuhinjo.